Już po raz ósmy w ramach  Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim TSKN zorganizował  Podchody „Śladami Kultury Niemieckiej” w Opolu. Maja one na celu przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego kultury niemieckiej, niemieckiego dziedzictwa kulturalnego regionu oraz kulturalnego życia mniejszości niemieckiej.
Po raz pierwszy w projekcie tym wziął udział także zespół z naszego gimnazjum, w skład którego weszły uczennice z klasy III A: Marta Gomolla, Aleksandra Barton, Anna Ludwig i Dominika Gamża pod opieką pani Eweliny Kilisz.
We wtorek 24 października 2011 r. młodzi ludzie  z dziewięciu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali mapę Opola i zastaw zadań, miejsc, które należało odwiedzić, aby zabrać informacje, odpowiedzi na poszczególne pytania. Po przerwie obiadowej wszyscy uczestnicy spotkali się w Sali Urzędu Marszałkowskiego, gdzie każda drużyna przedstawiła prezentację o wcześniej przygotowanej instytucji działającej lub związanej ze strukturami TSKN.
Nasze gimnazjalistki miały za zadanie przedstawić tygodnik „Das Wochenblatt”. Aby lepiej poznać prace w gazecie i rzeczowo ja przedstawić nasz team razem z opiekunką odwiedzili tydzień wcześniej redakcję gazety, a następnie przygotowały prezentację multimedialną na ten temat. Prezentacja  została bardzo wysoko prze jury oceniona, szczególne słowa pochwały otrzymaliśmy od pana Józefa Kotysia. Mimo, iż braliśmy dopiero pierwszy raz udział w podchodach, to zajęliśmy bardzo wysokie, bo drugie miejsce. Pokonali nas tylko uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Bardzo się cieszymy z naszego sukcesu.